Προσφέρουμε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν το προσωπικό σας να αποκτήσει νέες δεξιότητες. Όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα έχουν πρακτική εξάσκηση και διαδραστικότητα με τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές μας. Πιο κάτω θα βρείτε τα σεμινάρια τα οποία έχουν εγκριθεί ως επιχορηγημένα μονοεπιχειρησιακά από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο.

Μονοεπιχειρησιακά Σεμινάρια ΑνΑΔ

Με Επιχορήγηση 100%

Εφαρμογή και Διαχείριση Αποτελεσματικής Διαδικτυακής Παρουσίας για Αύξηση Πωλήσεων

Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων για Μέγιστη Ικανοποίηση τους

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος