Σκοπός Κατάρτισης

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, η εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων του Digital Marketing και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν το αναγκαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. To εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα δώσει όλες εκείνες τις δεξιότητες αλλά και τα κατάλληλα σύγχρονα εργαλεία στους διευθυντές και τα στελέχη του τμήματος μάρκετινγκ και πωλήσεων, όχι μόνο για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, αλλά και για να στηρίξουν την προσπάθεια της επιχείρησης να ανασχεδιάσει τις δραστηριότητες της και να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού marketing, για μία πιο δυναμική στήριξη των προγραμμάτων προώθησης και προβολής της εταιρείας

Στόχοι Κατάρτισης

Μετά το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

  • Να αναπτύξουν μια ενιαία στρατηγική για την παρουσία τους στο διαδίκτυο για προώθηση της εταιρείας τους και προσέλκυση περισσότερων πελατών. Η στρατηγική αυτή θα αφορά τη δική τους ιστοσελίδα καθώς επίσης και τις εταιρικές σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν καμπάνιες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.(email marketing)

  • Να αντιλαμβάνονται τη σημασία του Μάρκετινγκ και των σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών πώλησης στην εφαρμογή ενός επιθετικού προγράμματος για αύξηση των πωλήσεων και περαιτέρω επιτυχούς διείσδυσης στην αγορά.

  • Να χειρίζονται τις πιο πάνω τεχνικές για αύξηση των κερδών της επιχείρησης.

  • Να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις παραμέτρους ενός ισορροπημένου πλάνου Μάρκετινγκ με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας του διαδικτυακού μάρκετινγκ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

  • Να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στρατηγικές για άμεσα αποτελέσματα πάντα με την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν οι στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης όπως: Του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ε Branding, Twitter & LinkedIn, Ανάπτυξης αποτελεσματικής εταιρικής σελίδας στο Facebook, Δημιουργίας καμπάνιας με τη χρησιμοποίηση του Google AdWords και της χρησιμοποίησης των τεχνικών Search Engine Optimization

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντικά και εποπτικά στελέχη από τα τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, πληροφορικής, εξυπηρέτησης πελατών καθώς και σε ιδιοκτήτες/διευθυντές μικρών επιχειρήσεων που έχουν ευθύνη για την προβολή/προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησής τους.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Διάρκεια εκπαίδευσης: 20 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά

Παρέχονται σημειώσεις σε PDF

Δίνεται πιστοποιητικό κατάρτισης σε όσους συμμετέχοντες ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα

Επιχορήγηση 100%

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και μπορεί να διοργανωθεί μονοεπιχειρησιακά αποκλειστικά για το προσωπικό της εκάστοτε εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου;

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, είμαι στη διάθεσή σου.

Συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσω μαζί σου άμεσα